Ruwal Ozofish 100

Ruwal

1224

Nové

Základní verze ozonizátoru s produkcí ozonu 100 mg/h

Více podrobností

Ozonizátor Ruwal 100 produkuje ozon O3. Je to plyn s velmi vysokou oxidační schopností. Ve vodě rozkládá organické látky, které vodu zbarvují a podporují růst řas. Voda je po aplikaci ozonu křišťalově průzračná, v akváriu je výrazně omezen růst řas, ryby jsou vitálnější a lépe vybarvené. Ozon nalézá uplatnění hlavně v nádržích s velkými na výživu náročnými rybami /různé cichlidy, Arowany, rejnoci apod./ Dále potom v akváriích s dekoračními kořeny, které vodu jinak barví do hněda. Dobré výsledky ale poskytne i v běžném akváriu. Voda má lepší kvalitu a není zapotřebí ji tak často měnit. 

  • Vytváří transparentní a zdravou vodu. 
  • Zabijí patogenní mikroorganizmy
  • Výrazně omezuje růst řas
  • Zvyšuje výkon skimmerů a filtrů.
  • Odbourává dusitany a amonné sloučeniny.
  • Zvyšuje redoxní potenciál a obsah kyslíku.

Praktické rady pro provoz


Základní verze ozonizátoru s produkcí 100 mg/h. Pro co nejefektivnější dávkování ozónu do akvária doporučujeme použít s Ozonskimmerem od firmy Sander.
Zařízení je vybyveno integrovaným vzduchovacím motorkem.
Důležité! Kamínek by měl být vždy umístěn pod výtok filtru. Ne na nátok nebo sání, aby nedošlo k nasáváni ozonu do filtru. Ozon by zde mohl narušit životně důležitou bakteriální činnost. 
Upozornění – ve vlhkém prostředí se produkce ozonu výrazně snižuje. V tomto případě doporučujeme hnát nasávaný vzduch přes vysoušedlo k ozonizátoru Ruwal. 
V hustě zarybněných nádržích můžeme ozon aplikovat 24 hodin denně. Jinak je lepší aplikace pouze v nočních hodinách, aby nedocházelo k vypuzování CO2. 
Pro přesné dávkování je vhodné použít ORP měřič.

Rozměry190x90x90 mm
Příkon7 W
Produkce ozonu100mg/h
Vzduchování120 l/h