Ruwal TDS Metr

Ruwal

923

Nové

Pomocí 2 sond měří množství rozpuštěných látek na vstupu a na výstupu reverzní osmozy

Více podrobností

Při úpravě vody pomocí reverzní osmozy (RO) se voda čistí od rozpuštěných látek průchodem přes membránu. Stupeň účinnosti závisí na provozním tlaku a na stavu membrány. TDS meter je praktická pomůcka k měření účinnosti RO. Pomocí 2 sond měří množství rozpuštěných látek na vstupu a na výstupu RO. Tyto hodnoty se v jednotkách ppm objevují na digitální obrazovce. Hodnotu TDS na výstupu kromě stavu membrány rovněž ovlivňuje hodnota TDS vstupní vodovodní vody.

Pokyny pro provoz:
1. Vstupní (IN) i výstupní (OUT) sondu zapojíme do vrchní části plastových spojek ve tvaru písmene „T“.
2. Spojku z IN sondou potom umístíme na hadičku mezi membránou RO a karbonovou patronou na úpravu vstupní vody.
3. Spojku z OUT sondou umistíme na hadičku , kterou vytéká upravená vodovodní voda.
4. Knoflíkem ON/OFF uvedeme přístroj do chodu.
5. Přepínačen IN/OUT zjišťujeme hodnoty TDS na vstupu a na výstupu.

Zařízení se skládá:
A – vstupní sensor IN
B – výstupní sensor OUT
C – vypínač ON/OFF. D – přepínač hodnot IN/OUT
E – výstup upravené vody
F – omezovač proudu odpadní vody
G – vstup vodovodní vody
H – výstup odpadní vody
M – sedimentační předfiltr
N – karbonový předfiltr