Výživa koček

Kočka je na rozdíl od psa striktní masožravec a její krmivo proto musí obsahovat vysoký podíl kvalitní živočišné bílkoviny. Vzhledem k určitým odlišnostem metabolismu psa a kočky musí navíc krmivo pro kočky obsahovat dostatek taurinu, vitaminu A, vitaminu D a kyseliny arachidonové. V žádném případě tak není možné kočku krmit krmivem pro psy. Nevhodná výživa může vést k onemocnění ledvin a močových cest, onemocnění zubů, cukrovce, obezitě a onemocnění střev.
V současné době se veterináři většinou přiklání ke krmení koček buď veterinárními dietami nebo naopak alternativními metodami krmení (doma připravované krmivo, krmení metodou BARF – biologically appropriate raw food, bone and raw food). Ani jeden z těchto směrů není ideální.

Veterinární diety jsou v některých situacích (kočka s chronickým onemocněním ledvin, kočka s onemocněním dolních cest močových apod.) přínosné. Krmení zdravé kočky veterinárními dietami ale zcela vhodné není. Tyto diety jsou sice kompletní a vyvážené (obsahují všechny potřebné živiny ve vhodném poměru), obsah bílkovin je ale často nižší a jako zdroj bílkovin nejsou použity vhodné suroviny. V řadě těchto diet jsou na prvním místě ve složení rýže, kukuřice a pšenice. I když není pravda, že kočky nejsou schopny trávit sacharidy, neměly by se vyskytovat na prvních místech složení krmiva.
Metoda BARF je mezi veterináři i majiteli stále populárnější. Vychází z předpokladu, že původním krmivem koček byly myši a další drobná kořist. Je však potřeba si uvědomit, že kočky, které se živily tímto způsobem, zřídkakdy žily déle než několik let. V současnosti nejsou výjimkou kočky žijící patnáct a více let. Není tak možné říci, jestli původní strava koček je pro tyto kočky vhodná. Krmení metodou BARF skýtá řadu rizik – toto krmení může být zdrojem infekčních onemocnění (např. salmonelóza, kampylobakterióza, toxoplasmóza, střevní parazitózy), intoxikací (botulismus), nutričních deficiencí (nemoc papírových kostí, hypervitaminóza A) a obstrukcí zažívacího traktu kostmi a dalším materiálem. Při nedodržení hygienických opatření může být rizikem i pro majitele a není proto vhodná v domácnostech s malými dětmi, těhotnými ženami a imunosuprimovanými osobami. Majitelé, kteří se pro tuto metodu rozhodnout, musí problematiku podrobně nastudovat ve spolehlivých zdrojích (kterými nejsou diskuse na internetu) a ideálně ji zkonzultovat s veterinářem, který může přesně doporučit složení takové stravy. Vzniklá doporučení musí majitel striktně dodržovat, jinak hrozí nutriční deficience. Pro krmení touto metodou je vhodné 3 dny přemražené hovězí maso. Nikdy by se nemělo krmit syrové drůbeží maso (riziko salmonelózy) ani vepřové maso (riziko Aujeszkyho choroby).
Vařená strava je v každém případě bezpečnější než strava BARF. I vařenou stravu je dobré zkonzultovat se svým veterinářem a nechat si doporučit ideální poměr surovin. Vařením může dojít ke snížení stravitelnosti.

V současnosti je na trhu k dispozici řada granulí s nízkým obsahem sacharidů a vysokým obsahem bílkovin pocházejících z kvalitních zdrojů. Tyto granule jsou kompromisem mezi výše uvedenými přístupy a jsou tak široce doporučitelné. Spojují výhody krmení veterinárními dietami (jsou kompletní a vyvážené, bezpečné) a metodou BARF (využívají vysoce kvalitní zdroje bílkovin). Takové krmivo by mělo v sušině obsahovat více než 45 % bílkovin, 25 – 35 % tuků a méně než 10 % sacharidů.
Většina komerčních krmiv je dostupná ve formě suché (granule) nebo vlhké (konzervy, kapsičky). Pro krmení koček je vhodnější strava vlhká. Obsahuje přibližně 80 % vody a při jejím krmení se tak daleko lépe daří dodržovat pitný režim kočky. Řada koček totiž pije málo, což vede k řadě onemocnění – např. chronickému onemocnění ledvin nebo onemocnění dolních cest močových koček. Pro řadu koček je chutnější. Proces přípravy je k živinám šetrnější než v případě granulí a krmivo je tak stravitelnější. Kočka produkuje menší množství výkalů. Jistým limitem může být vyšší cena.
Ve většině případů pro kočku nejsou vhodné granule a konzervy dostupné v supermarketech a drogeriích, i když mají masivní reklamní kampaň vyzdvihující jejich kvalitu. Kočkám chutnají, ale jenom díky přidaným zchutňovadlům.
Vegetariánská strava je pro kočky nevhodná a může vést k závažným zdravotním problémům.
Obecně by krmivo mělo být kočce nabízeno několikrát denně po malých porcích. Volný přístup ke krmení může vést k obezitě. Misky s krmením by měly být plytké, vždy umístěné odděleně od misek s vodou a od záchodků. Vlhké krmivo, které kočka nesní, by mělo být okamžitě odstraněno. V domácnostech s více kočkami by měla každá kočka mít svou misku. Kočkám vyhovuje krmení vždy ve stejnou denní dobu.

Těšíme se na Vaše dotazy a komentáře.
MVDr. PharmDr. Veronika Šimerdová
Ústav výživy zvířat, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno
email: simerdovav@gmail.com