Základní předpoklady, jak chovat úspěšně akvarijní ryby jsou:

1. Nevybírat ryby způsobem líbí-nelíbí, ale zamyslet se nad tím, jaké podmínky jsme schopni rybám nabídnout. To znamená, jakou vodu máme k dispozici (tvrdou nebo měkkou), jakou filtraci, jak velké akvárium a kolik času jsme ochotni péči věnovat.

Ryby můžeme rozdělit do druhových skupin. Jednotlivé druhové skupiny mají podobné nároky na chov, tudíž je optimální směřovat výběr ryb v akváriu tak, aby patřily do jedné skupiny nebo skupiny měly alespoň podobné nároky.

Pro chov terčovců potřebujeme nádrž o objemu min. 200l, kvalitní filtraci a vyšší teplotu vody.

Charakteristiky jednotlivých skupin ryb

Tetry - drobné, nádherně vybarvené, čistotné a mírumilovné ryby

Pochází většinou z Jižní Ameriky. Vyžadují proto až na vyjímky teplejší vodu 26-28 st., slabě kyselou až neutrální, obsahující komplex přírodních výluhů, které působí antibakteriálně a antistresově. Takovou vodu získáme v akváriu používáním biologické filtrace a aplikací rašelinových granulí Humin, které vodu dokážou okyselit. Velmi vhodné je i používání listů z mandlovníku Safe Water , které nám poskytnou komplex přírodních látek na které jsou ryby z tropů zvyklé.

Tetry jsou až na vyjímky masožravé, je velmi vhodné střídat suchou potravu s mraženým krmivem - plankton, patentka.

Ryby vždy kupujeme v hejnech minimálně po 7-15 kusech.

Živorodky - mírumilovné, čilé ryby, které rodí živá mláďata

V přírodě žijí v alkalické až brakické vodě, proto je dobré přidávat do vody sůl (2 lžičky na 100l vody).

Jedná se o nenáročné ryby, které jsou vhodné pro začátečníky.  

Z potravy kromě masité příjimají ochotně i rostlinnou potravu. Volíme tedy krmivo s přídavkem řasy ( Floramin, Minitab)

Živorodky mají krátké střevo, čímž produkují velké množství výkalů. Dbáme proto na kvalitní filtraci a častou výměnu vody.

Jsou to mírumilovné ryby. Kupujeme 2-3 samice na 1 samce. Snadno se množí, odchov mláďat je možný v hustě zarostlé nádrži.

Labyrintky - atraktivní ryby, vhodné i do menších nádrží

Mají dýchací ústrojí - labyrint. Příjímají jím atmosférický kyslík, který vdechují tlamkou nad vodní hladinou. Teplota vzduchu nad vodní hladinou by neměla klesnout pod 20 st., jinak by ryby mohly uhynout.

Labyrintky jsou až na malé výjimky mírumilovné a jsou vhodné do společenských nádrží. Pořizujeme 1 samce a 2-3 samice. 

Vytváří si pěnová hnízda na hladině, do kterých kladou jikry. Vhodné jsou plovoucí rostliny, které slouží jako úkryt.

Často vyskakují z akvária, proto  je lepší akvárium s krycím sklem.

Cichlidy - často agresivní, teritoriální ryby , které pečují o potomstvo

Žijí převážně v tropech a subtropech Ameriky a Afriky. Rády přerývají dno, vytrhávají a okusují rostliny. Proto jako substrát volíme težší křemičité písky a rostliny pouze tuholisté (Anubiasy, Vallisnerie, Echinodory). Do akvária umístíme vhodné dekorace - kameny, kořeny, kde se mohou ryby ukrývat a vytvářet teritoria.

Akvárium s cichlidami je spíše bez rostlin, které odebírají odpadní látky z vody. Proto volíme silnou filtraci a pravidelně měníme vodu. Vhodné je použití aktivního uhlí a nitrifikačních bakterií.

Na 1 samce pořizujeme 2 a více samic.

Parmičky - hejnové, čilé ryby, bez větších nároků na kvalitu vody

Velikostně, tvarově i barevně rozmanitá čeleď vyskytující se v tropech a subtropech Asie, Afriky.  

Parmičky jsou náchylné na přepravní stres, vhodné je použít mandlovníkové listí pro dobrou adaptaci v akváriu.

Vyžadují rostlinou potravu, jinak okusují rostliny. Řada z těchto ryb jsou cennými pomocníky pro likvidaci řas.

Kupujeme v hejnech po 6 - 8 kusech.

Gavůnci - hejnové ryby s překrásným zbarvením

Pocházejí většinou z Austrálie a Oceánie. Větší druhy gavůnků vyžadují větší akvárium, vyhovuje jim proud vody v akváriu. Jsou citliví na znečištění vody, proto dbáme na kvalitní filtraci a pravidelnou výměnu vody.

Pro udržení nebo zvýraznění barev krmíme mraženým cyclopem s přídavkem astaxanthinu a kvalitním krmivem (Hikari). 

Na 1 samce pořizujeme 2 a více samic. Jsou to hejnové ryby.

2. Vytvořit pro ryby zdravé prostředí. To znamená zajistit biologickou filtraci přiměřenou pro dané akvárium, skupinu chovaných ryb a pravidelně vysazovat prospěšné bakterie. To nám vodu zajistí opticky čistou, ale hlavně s optimálním pH a nulovým obsahem nitritů - na tyto dvě vlastnosti vody jsou ryby nejvíce háklivé. Obě hodnoty můžeme měřit testem Akvin a Azotin.

Důležité je mít v akváriu také dostatek dobře rostoucích rostlin, které z vody odebírají odpadní látky.

Zdravé rostliny znamenají zdravé ryby, říkával Takashi amano.

Přípravek Bactoesex obsahuje prospěšné bakteriální kmeny, které rozkládají organické zbytky v akváriu. Řeší zakalenou vodu i zvýšený výskyt řas. Je ideální i při vysazování ryb do čerstvě založené nádrže. 
Výhodou tohot přípravku je to, že kromě bakteriálních kmenů obsahuje i živiny pro optimální rozmnožení bakterií v čerstvě založené nádrži.

3. Základní prevencí před onemocněním je nově zakoupené ryby umístit do karantény.  Ne každý má ale doma samostatnou nádrž pro nové ryby. Vhodnou alternativou může být aplikace mandlovníkového listí nebo výluhu z něj, který v akváriu působí bakteriostaticky.

Listy mandlovníku zabarví vodu v akváriu do světle hnědé barvy, která po čase zmizí. Tento jev není vůbec na škodu, naopak simuluje podmínky, které mají ryby v přírodě.

4. Zásadně ryby nepřekrmovat. To znamená krmit v malých dávkách, které ryby zkonzumují tak rychle, aby krmení nezapadlo do písku nebo filtru, kde by pak kazilo vodu.
Používat živé nebo mražené krmení, které má vysoký obsah vitamínu a je pro ryby nejpřirozenější.
Vhodné je doplnit sušeným krmivem. Volíme takové krmení, které je kvalitní a kromě základních živin obsahuje i vitamíny a minerály.
My máme výbornou zkušenost s japonským krmením Hikari. Tato firma má ve výrobě krmiva 138letou tradici, používá nejkvalitnější suroviny a hlavně má vyladěný optimální poměr živin, vitamínů a minerálů. Krmivo je ve formě  vysoce zakoncentrovaných granulí - ve vodě tedy drží tvar a nerozpouští se, takže ani při případném překrmení nekazí vodu. To je obrovská výhoda proti krmivu vločkovému. 

Díky kvalitnímu krmivu bude ryba nejenom zdravá, ale také perfektně vybarvená