Základní informace o chovu těchto krásných ryb

Chováme tlamovce z jezer Mallawi a Tanganika

Tyto ryby jsou v poslední době stále oblíbenější pro svoje pestré barvy, kterými připomínají ryby mořské. Pro úspěšný chov doporučujeme dodržovat následující zásady:

1. Alkalická voda 

Tyto ryby jako jedny z mála vyžadují alkalickou vodu s hodnotou pH min.8 a s uhličitanovou tvrdostí min. 10 dKH. Tyto hodnoty si zjistíme testem Akvin a Karbon. V oblastech, kde je měkká voda, to znamená, že její uhličitanová tvrdost je menší než asi 5 dKH doporučujeme jednou týdně přidávat na 100 l vody 100 ml přípravku Stabilan a 100 ml přípravku Balance. Dále je dobré k dekoraci nádrže použít bílé vápencové kameny, které jsou jinak ve většině akvárií naprosto nevhodné.

2. Co do akvária?

Chemismus vody a agresivita ryb znesnadňuje nebo spíše vylučuje úspěšné pěstování rostlin, jejich výsadbu proto do tohoto biotopu nedoporučujeme. Pěkného a přírodního vzhledu akvária dosáhneme s pomocí kamenů a eventuálně kořenů. Těch by mělo být v akváriu co nejvíce, aby se ryby měly kde schovávat, vytvářet si teritoria a netrpěly stresem. Pokud byste i přes to rádi do akvária umístili rostliny, doporučujeme odolné rostliny např. Anubias.

Dekorační dřevo Amano Wood
Dekorační kámen Malawi
Rostlina rodu Anubias
Dekorační dřevo Mangrove
3. Volba substrátu 

Písek volíme zásadně jemnozrný a oblý, aby si ryby při jeho přenášení nezraňovaly ústní dutinu. Na tmavém písku např. River Sand I. budou ryby lépe vybarvené, při použití světlého písku např. Řiční Dno bude akvarijní biotop ještě více připomínat mořskou nádrž.

Jemný bílý písek Říční dno

4. Výživa ryb

Při výživě ryb respektujeme to, že velkou část jejich přirozené potravy tvoří řasy a vyšší rostliny. Zásadně proto nepoužíváme výrazně masitou potravu. Za ideální považujeme krmivo Hikari Excel s velkým obsahem řasy spiruliny. I tak je dobré rybám dávat na pročištění alespoň 1-2x týdně čistě rostlinou potravou. Vyhýbáme se kupované zelenině, jako je salát a špenát, která často obsahuje spoustu toxických látek. Jako ideální se nám osvědčily kopřivy nebo pampelišky, které před krmením spaříme vodou a potom na jemno posekáme.

5. Jak řešit zvýšený výskyt dusíkatých látek

Základní problém při chovu je absence rostlin v akváriu, které jinak odebírají nadbytečné dusíkaté látky. Tento fakt se projeví hlavně při zabíhání akvária, kdy většina začátečníků udělá chybu v tom, že již po 1-2 týdnech vysadí velké množství ryb, které vydatně krmí. Odpadní látky se hromadí a projeví se to téměř vždy zvýšeným výskytem nitritů, které zjistíme testem Azotin. Většinou dojde k prudkému zhoršení zdravotního stavu ryb a jejich postupnému úhynu. Jak tedy postupovat? Založené akvárium naočkujeme bakteriálním přípravkem. Nejlépe se nám osvědčil BACTOESEX nebo Sera Nitrivec. Po několika dnech vysadíme zhruba 2-3 ryby na 100 l vody. V této osidlovací fázi se jedná o ryby na čištění řas jako je např. Garra ruffa nebo Flavatra. U větších akvárií s kořeny doporučujeme i sumečky Glyptoperichtys gibicceps. Tyto ryby velmi střídmě krmíme a 2-3 týdně kontrolujeme hladinu nitritů testem Azotin. Každý týden aplikujeme opět bakteriální násadu a takto postupujeme min. 20 dnů. Pokud máme po uplynutí této doby nulové nebo jen velmi malé množství nitritů, můžeme do akvária vysadit tlamovce. Podle kvality filtrace vysazujeme 5-10 ryb na 100 l vody.

Revoluční bakteriální přípravek - Bactoesex
6. Nadměrnému výskytu odpadních látek je nutno předcházet těmito způsoby:

a) Naprosto nutné je měnit týdně 1/3 vody

b) Vždy po výměně aplikujeme na 100 l vody 100 ml přípravku Stabilan a 100 ml přípravku Balance. Tyto látky se vzájemně srážejí, takže je nutno důkladně vypláchnout odměrnou nádobu  a mezi aplikací obou přípravku počkat alespoň 5 min. Tyto přípravky jednak stabilizují pH vody do alkalické oblasti. Při nižším pH než asi 7,5 trpí tlamovci stresem a napadají se nebo trpí nadměrnou plachostí. Proto ph měříme alespoň 1x týdně testem Akvin.

c) Vydatným pomocníkem pro snižováni koncentrace odpadních látek je kromě výměny vody její filtrace přes aktivní uhlí. Vyhýbejte se hrubě granulovanému uhlí s malou absorbční kapacitou. Daleko účinější je uhlí jemnozrné, např. Carbon + filter medium.

d) Kvalitní a dostatečně silná filtrace je základním předpokladem úspěchu při chovu těchto ryb. Při filtraci se nemusíme bát nadměrného čeření a provzdušnění vody jako je tomu u rostlinných akvárií. Naopak. Filtr tedy spíše předimenzujeme, aby byl dostatečně výkonný a přitom obsahoval  co největší objem filtračního media. Doporučujeme filtry Eheim, které jsou velmi výkonné, přitom úsporné a navíc jsou naplněny skvělými filtračními materiály. Kromě filtru doporučujeme i samostatný vzduchovací motorek jako pojistku v případě poruchy filtru, aby se ryby neudusily.