Atman BIOFILTR 5

Atman

326

Nové

Hranoly z polyuretanu opratřené plastovou trubkou pro osázení filtrační hlavy ATMAN 201 /není součástí výrobku/. Polyuretanová pěna, ze které je filtr zhotoven je ideální pro osídlení a činnost užitečných bakterií.

Více podrobností

POUŽITÍPolyuretanová pěna, ze které je filtr zhotoven je ideální pro osídlení a činnost užitečných bakterií. Ty zásadním způsobem zlepšují kvalitu akvarijní vody, která filtrem protéká. Odpadní látky odbourávají na živiny, které přijímají rostliny. Dále produkují oxid uhličitý (CO2) a aktivují železo a mangan do formy, která je přístupná pro rostliny. Dobře fungující biologický filtr je nejdůležitějším vybavením akvária, je základním předpokladem biologické rovnováhy. Silně omezuje růst řas a naopak podporuje růst rostlin.FILTRACE VODYZpůsob filtrace vody v akváriu zásadním způsobem ovlivňuje její kvalitu. Základní chybou je, že převážná část filtračních zařízení akvárium příliš agresivně prokysličuje. Je to způsobeno tím, že používané filtry mají:1. hodinový výkon podstatně převyšující objem akvária2. vývod filtru je umístěn v úrovni hladiny, čímž se voda nedměrně prokysličuje.Kyslík je v akváriu samozřejmě nezbytný. Dobře rostoucí rostliny jej ale vyprodukují dostatek. Při jeho nadbytku je z vody vypuzen CO2 a živiny jsou oxidovány do forem pro rostliny nepřístupné. Tím vytvoříme podmínky pro optimální růst řas.JAK TEDY FILTROVAT?Optimální je biologická filtrace. Voda je tak filtrována pomalou rychlostí přes vhodné médium (BIOAKVACIT - polyuretanová pěna), které má co největší povrch vhodný pro osídlení bakteriemi. Filtrovaná voda se zpočátku pouze mechanicky čistí. Po zaběhnutí filtru (po jeho osídlení bakteriemi přibližně za 3 týdny) dochází k rozkladu zachycených škodlivin na živiny, které spotřebovávají rostliny. Pro tyto účely nabízíme BIO filtry 1 - 5 pro akvária od 50 - 400 l. Filtry jsou opatřeny sací trubkou pro čerpadlo ATMAN.INSTALACE BIO filtru1. podle velikosti nádrže vybereme odpovídající BIO FILTR2. současně s ním zakoupíme i samostatnou filtrační hlavu, která bude filtr pohánět. Při výběru mějte na paměti, že výkon filtrační hlavy by měl zhruba odpovídat objemu nádrže. Pro tyto účely můžeme doporučit čerpadlo ATMAN AT-201, které je opatřeno redukcí pro tyto objemy akvárií:pro akvária o objemu 50-400 l Biofiltr č. rozměr objem do 1 10x10x16 50 l 2 10x10x20 100 l 3 10x10x24 200 l 4 10x14x25 300 l 5 10x14x30 400 l Pro akvária nad 400 l doporučujeme vnější filtry ATMAN.3. Filtr instalujeme do rohu nádrže tak, aby výtok filtru byl alespoň 8 - 10 cm pod hladinou (viz. obrázek FILTRACE vody). Zabráníme tak nadměrnému čeření a škodlivému provzdušňování vody. Pokud filtr uvedené podmínce nevyhovuje a je příliš vysoký, doporučujeme spodní část zahrabat do písku nebo filtr jednoduše zkrátíme. Filtr se musí nejdříve "zaběhnout". Asi 3 týdny trvá, než je osídlen bakteriemi. Teprve po této době je filtr plně funkční.4. Biologický filtr čistíme teprve tehdy, když ztratí podstatnou část svého výkonu. Nemělo by to být častěji než jednou za 2 měsíce. Čištění provádíme tak, že filtrační pěnu propereme v nádobě s odpuštěnou akvarijní vodou (čerstvá chlorovaná voda by zabila bakterie).