Ruwal náhradní náplň pro CO2 čidlo

Ruwal

744

Nové

Náplň čidla je nutno vyměnit asi 1x týdně, nejlépe vždy po výměně vody

Více podrobností

NÁVOD K POUŽITÍ
Dostatek oxidu uhličitého (CO2) v akvarijní vodě je jedním z hlavních předpokladů dobrého růstu rostlin. O jeho množství v akváriu se přesvědčíme pomocí CO2 čidla. Podle zbarvení kapaliny, kterou obsahuje, vidíme v kterémkoliv okamžiku, kolik je CO2 v akváriu.
1. Sejmeme horní část čidla a naplníme ho téměř po okraj vodou z akvária. Přidáme 3-4 kapky indikátoru a čidlo opět zkompletujeme.
2. Zkompletované čidlo nasadíme pomocí přísavky do akvária, aby část s indikační kapalinou byla nahoře. Čidlo by mělo být umístěno asi 5-10 cm pod hladinou. Důležité! Čidlo je nutno umístit na dobře osvětleném místě, aby bylo možné pozorovat zbarvení indikační tekutiny. Při rozlišování jejího zbarvení si můžeme pomoci proužkem bílého papíru, který přiložíme za čidlo.
3. Po 30-60 min. se kapalina v čidle zbarví podle obsahu CO2 v akváriu. Tuto barvu porovnáme s přiloženou barevnou stupnicí a vyhodnotíme: A. modrá barva – obsah CO2 příliš nízký. Jeho množství je nutno zvýšit. B. zelená barva – obsah CO2 optimální. C. žlutá barva – obsah CO2 příliš velký. Nutno udělat opatření pro snížení koncentrace CO2 ve vodě /např. zvýšit výkon filtru, a tím zajistit větší provzdušnění vody/.
4. Náplň čidla je nutno vyměnit asi 1x týdně, nejlépe vždy po výměně vody. Při spotřebování indikační tekutiny zakoupíte novou v odborném obchodě.

TIP Pro správnou funkci čidla je nutné, aby uhličitanová tvrdost vody (UT) byla alespoň 2 dKH. UT změříme pomocí testu KARBON. V případě nutnosti ji zvýšíme přípravkem STABILAN.