Ruwal Automatický měřič a regulátor pH

Ruwal

823

Nové

Zařízení umožňuje kontinuálně měřit a regulovat pH vody v akváriu

Více podrobností

Užitečný přistroj spojující několik funkcí v rámci jednoho zařízení.

Měření pH

Přístroj kontinuálně měří pH vody a aktuální hodnota je neustále viditelná na displeji.

Regulace pH

Další funkce přístroje je regulace pH. Tuto hodnotu můžeme buďto zvyšovat nebo snižovat následujícím způsobem: Nastavíme si limitní hodnotu pH, kterou chceme v akváriu udržet. Pokud je pH v akváriu větší než požadovaná hodnota /většina sladkovodních nádrží/, přepneme program regulátoru do polohy HIGH. Přístroj je potom schopen zapnout zařízení, které začne snižovat pH vody, např.dávkování CO2 nebo kyseliny. To se děje tak dlouho, dokud pH vody v akváriu neklesne na námi nastavenou hodnotu. Potom se zařízení, které snižuje pH vody v akváriu automaticky vypne. V případě, že pH vody snižujeme pomocí CO2, dosáhneme tak dvojího efektu. Jednak šetříme CO2 náplň v bombě a dále zabráníme možnému předávkování.Zařízení se skládá: 

1. Display
2. Indikátor sepnutí zařízení, které zvyšuje nebo snižuje pH
3. Přepínač pH/SET
4. Kalibrace pH 7
5. kalibrace pH 4
6. SET nastavení požadované hodnoty pH
7. Konektor pro připojení pH sondy
8. Zásuvká, která spíná zařízení , které zvyšuje nebo snižuje pH
9. HIGH/LOW přepínač
10. Plastový šroubováček na ovládání kalibrace a nastavení pH hodnoty
11. Drátěný závěs pro upevnění přístroje na hranu akvária apod.